สถานที่อบรม
       -  อบรม ณ ห้องประชุมนิคม จันทรวิทุร ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์ 1 มธ. ท่าพระจันทร์.

 

แผนที่การอบรมใบขับขี่

 

 

 

 

 

pix

 

ติดต่อได้ที่

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
E-mail Address : sermtham@tu.ac.th
            โทรศัพท์ : 02-6133820 , 3822 - 3825        
           โทรสาร : 02-2257517, 02-226439