หลักสูตร : เทคนิคการฝึกสอนแนะนำงาน

 หลักสูตร : เทคนิคการฝึกสอนแนะนำงาน (Coaching Technique) วิทยากร : อาจารย์อภิชัย สุทธาโรจน์ อบรม ณ ห้องประชุม ประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดอบรมให้กับสำนักอำนวยการประจำศาลฎีกา